Verkoopsvoorwaarden

 

Algemene voorwaarden internetverkoop 'Copines Hasselt'.

ARTIKEL 1 IDENTITEIT VAN DE VERKOPER

BVBA LIESA
Dokter Willemsstraat 12
3500 Hasselt
webshop@copineshasselt.be
Ondernemingsnummer: 0831.187.060

 

ARTIKEL 2 TOEPASSELIJKHEID & VOORWAARDEN

1.Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ons als Webwinkelier aan jou als Consument (iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebrachte producten of diensten verwerft of gebruikt).
2. Wij leveren enkel in België en Nederland. Als je een leveringsadres in een ander land opgeeft, kunnen we je bestelling weigeren.
3. Om een bestelling te kunnen plaatsen, moet je minstens 18 jaar oud zijn. Als je geen 18 bent, vragen we je om de bestelling door je ouders of wettelijke voogd te laten plaatsen.  Als we merken dat en bestelling geplaatst is door een minderjarige, kunnen we deze bestelling weigeren.
4. Het plaatsen van een bestelling op de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van onze algemene verkoopsvoorwaarden die steeds beschikbaar zijn via de website.

 

ARTIKEL 3 HERROEPINGSRECHT

1. Als je goederen of diensten bij ons koopt, heb je gedurende 14 dagen vanaf de levering het recht om te beslissen dat je de goederen niet wil houden.  Je kan je bestelling dan zonder betaling van een boete en zonder opgave van reden terugsturen (de kosten hiervoor betaal je zelf).
2. Als je je bestelling per post retourneert, betalen we je binnen de 30 dagen nadat we je bestelling teruggekregen hebben, de volledige aankoopprijs ervan terug.
3. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor jouw rekening.
4. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen.
5. Tijdens de eerste 14 dagen na de levering verwachten we dat je zorgvuldig omgaat met de bestelling en de verpakking. Als je de goederen nog wil kunnen terugsturen zoals hierboven omschreven, mag je ze enkel in die mate uitpakken of gebruiken als nodig is om te kunnen beoordelen of je het goed wenst te behouden. Teruggestuurde goederen mogen gepast zijn, maar mogen niet gebruikt zijn.  Als je de goederen terugstuurt moet dit, indien mogelijk gebeuren samen met de originele verpakking, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking en rekening houdend met onze instructies hieronder.  Als de door ons geleverde goederen een beveiliging of verzegeling dragen en deze is beschadigd of verwijderd, nemen wij de goederen niet terug.

6. In elk geval nemen wij geen goederen terug:

•    Waarvan de beveiliging of verzegeling is verbroken
•    Die gedragen of gewassen zijn
•    Die sporen van gebruik vertonen
•    Schoenen met beschadigde zolen
•    Waarvan accessoires of onderdelen ontbreken
•    Ook cadeaubonnen kunnen niet geretourneerd worden

7. Elke retour waarvan de afzender niet kan geïdentificeerd worden, zal geweigerd worden.  ER KUNNEN GEEN RETOURS AANVAARD WORDEN IN ONZE FYSIEKE WINKEL.  De retour moet verstuurd worden naar het volgend adres:

Copines Hasselt
Aldestraat 46
3500 Hasselt
België

Vul eerst het online retourformulier in op onze website. Stuur dan de goederen terug naar bovenstaand adres met vermelding van het rekeningnummer waarop we het aankoopbedrag mogen terugstorten. 

De kosten en risico’s verbonden aan de retourverzending vallen ten laste van de klant.

 

ARTIKEL 4 DE PRIJS

1. Onze prijzen zijn inclusief BTW.
2. We rekenen bovenop de prijs van uw bestelling wel verzendkosten aan van 4,95 euro voor België en 8,95 euro voor Nederland

 

ARTIKEL 5 BETALING

1. Wij kunnen enkel betalingen via de betaalmodules op onze website aanvaarden. We aanvaarden alle betaalmiddelen die aangeboden worden door onze payment provider Ogone (Visa, MasterCard,Maestro, Bancontact).
2. Er kan niet met cadeaubonnen betaald worden via onze webshop.

 

ARTIKEL 6 CONFORMITEIT EN GARANTIE

1. Wij garanderen dat onze goederen conform zijn aan je bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die je ervan mag hebben, rekening houdend met de specificaties van het product.  Wij garanderen je natuurlijk ook dat onze goederen voldoen aan alle op het ogenblik van je bestelling bestaande wetten.

 

ARTIKEL 7 LEVERING EN UITVOERING

1. De Klant ontvangt via een eerste e-mail in elk geval, na de aankoop, een bevestiging van zijn bestelling. Vervolgens ontvangt de klant een tweede e-mail op het ogenblik dat zijn bestelling verstuurd wordt.
2. Alle goederen worden geleverd op het door jou bij je bestelling aangegeven adres.
3. Voor de verzending werken wij samen met bPost. We doen ons best opdat de bestelling naar dat adres wordt verstuurd binnen enkele dagen na de bevestiging van de bestelling. De bezorger zal zich op dat adres aanbieden tijdens werkdagen tussen 8u en 18u en zal het of de pakje(s) overhandigen aan de geadresseerde of aan elke andere persoon die aanwezig is op dat adres. In geval van afwezigheid, zal een bericht worden achtergelaten in de postbus van het opgegeven adres waarmee een nieuwe leverpoging aangevraagd kan worden. Indien de klant geen nieuwe levering regelt binnen een termijn van 3 weken vanaf de bevestiging van de bestelling, of wanneer hij afwezig is tijdens deze nieuwe levering, zal de bestelling automatisch worden teruggezonden. In dat geval kunnen bijkomende leveringskosten van de klant worden geëist.
4. Indien de door ons geleverde goederen tijdens het transport werden beschadigd of niet overeenkomen met de artikelen die je had besteld, moet je dit zo snel mogelijk en zeker binnen de 7 dagen melden via webshop@copineshasselt.be en de artikelen naar ons terug sturen binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst. We kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur die de onderneming heeft aangesteld. Onze aansprakelijkheid blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan wordt aangetoond dat ze niet door de klant werden ontvangen.

*Als wij tijdens de verwerking van uw bestelling vaststellen dat één of meerdere van de door u bestelde producten niet beschikbaar zijn, dan kunnen wij uw bestelling helaas niet volledig uitvoeren. Wij behouden ons het recht ervoor te kiezen de bestelling in een dergelijk geval gedeeltelijk uit te voeren of geheel te weigeren. U wordt hierover ingelicht per e-mail. Een overeenkomst over de niet-beschikbare producten komt niet tot stand, terugbetaling wordt gegarandeerd.

ARTIKEL 8 NAUWKEURIGHEID FOTO’S

1. Wij hebben een professionele fotostudio om foto’s te maken van alle producten.  De kleur/pasvorm die op het scherm van jouw computer getoond wordt, kan echter verschillen vertonen met de werkelijke kleur/pasvorm van het artikel.  Wij doen er echter alles aan om onze producten zo goed mogelijk in beeld te brengen zodat jij als klant voldoende en correcte informatie krijgt.
2. De foto’s die op de website getoond worden geen enkele contractuele waarde. Wij zijn niet verantwoordelijk voor fouten die in de omschrijvingen van de producten of in de foto’s zouden kunnen optreden, o.a. in geval van lichte afwijking in de kleuren of maten.

 

ARTIKEL 9 OVERMACHT

1. In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.
2. Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer: stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, ...

 

ARTIKEL 10 INTELLECTUELE EIGENDOM

1. Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.
2. Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel.  Zo mag je bijvoorbeeld tekeningen, foto’s, namen, teksten, logo’s, kleurencombinaties, etc … niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

 

ARTIKEL 11 CADEAUBONNEN

1.  Je kan de waarde van je cadeaubon zelf bepalen. Cadeaubonnen kan je enkel gebruiken in onze fysieke winkel en dus niet in de webshop.
2. De cadeaubonnen zijn onbeperkt geldig.
3. Cadeaubonnen kunnen niet geretourneerd of geruild worden voor contant geld of andere vormen van betaling, ook niet gedeeltelijk.
4. Wij kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor cadeaubonnen die zonder jouw toestemming gestolen, doorverkocht, vernietigd, verloren of gebruikt worden.

 

ARTIKEL 12 KLACHTENREGELING EN GESCHILLEN

1. We hopen natuurlijk steeds dat al onze klanten 100% tevreden zijn.  Als je toch klachten zou hebben over onze diensten, kan je ons contacteren via webshop@copineshasselt.be. We doen er alles aan om je klacht binnen de 7 dagen te behandelen.
2. Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en bij geschillen zijn enkel de bevoegde Belgische rechtbanken bevoegd.  Indien om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van huidige algemene voorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar Boek VI van het Belgische Wetboek van Economisch recht.